Merengő felvezetés

 

A körülmények szerencsétlen összejátszása folytán létezik egy város, amelynek a neve Pécs.

Sok város létezik, de abban nem pécsiek élnek, tehát azok nem számítanak.

A város meghalt, holt teteme a Mecsek oldalán fekszik, de egyes kifacsarodott testrészei lelógnak a hegyről mindenfelé, a külszíni bányaművelés szabálytalan, száz méter mélységű gödreibe, a hőerőmű mérgező zagytavaiba, az uránbánya alig letakart meddőhányóiba, amelyekből „enyhén” radioaktív port kapdos fel időnként a szél.

A város halott, csak az lehet, mert nem látszik rajta igazán, hogy él. Az egykor finom helyi borokat termő szőlőültetvényeinek helyére, modern házakat és lakóparkokat terveztek trendi építészek, a belváros körül az egymáshoz érő házak által formázott négyszögben lélegző időtlen zártkerteket megvették és oda lakóparkokat építettek más (vagy ugyanazon) trendi építészek tervei alapján.

Pedig a város jó helyen van. Több ezer éve élnek itt emberek, ezen a különleges éghajlatú helyen, ahol a Mecsekről lezúduló tiszta vizű patakok pótolták a folyót, az egyetlen szükséges természeti jótéteményt, ami hiányzik innen.

A város túlélt hunt, szarmatát, törököt, tatárt, németet, Kádárt, isten minden barmát, akit ide evett a fene fegyverrel az ezredévek alatt, mindenféle náció élt itt és talán boldog volt itt, ha az idők engedték.

Kilencszázhuszonegy környékén ideköltözött a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem és a bányászattal és az egyre növekvő iparral együtt a város egyre csak nőtt. Könnyen átvészelte a második nagy háborút, de annakutána rázúdult mindaz a szerencsétlenség, amit a szocialista nagyvárosi lét jelentett.

Persze biztos, hogy a régi városnak is voltak nyomortelepei, szégyellni való szögletei, boldogtalan lakói, de a pécsi polgár szürettől szüretig elvolt valahogy (Ez utóbbi Gellér Brúnó István örökbecsű megállapítása a pécsi lét szubsztanciájáról.).

A hatvanas évektől elkezdtek megépülni a végül Kaposvár (az örök ellenfél) méretűvé burjánzó lakótelepek, mindenféle emberek zúdultak ide, akik dühösek voltak a városra valahol a lelkük mélyén, hiszen nem jószántukból jöttek.

Lerombolták az új urak az egykori Hadapródiskola épületét, hogy valami modern förmedvény szolgáljon a POTE (orvosi egyetem) főépületéül, számtalan házacskát, présházat kisajátítottak és ledózeroltak, hogy helyükre paneleket és sorházakat építhessenek eltakarva mások elöl a kilátást és kockás ragyákkal elcsúfítsák a hegyoldalt. Az önálló művészi koncepciókkal rendelkező építészek hadai tervezgettek mindenféle, csak ocsmányságukban jellegzetes épületeket a történelmi belváros épületei helyébe. És ez a folyamat a rendszerváltással nemhogy elenyészett volna, hanem felgyorsult, mint az államadósság növekedése a baloldali kormányok alatt.

A város már nem ad munkát senkinek sem szinte, ipara eljelentéktelenedett, egyeteme, tisztelet a ritka kivételnek, a tanulmányipari tömegterméket gyártó diplomaklónozó csupán.

Hiszen itt minden olyan, mint bárhol másutt Magyarországon mondhatnák hirtelen, pedig nem, higgyétek el nekem, még olyanabb.

Hogy az alpári politizálás ingoványába merüljek, vagy az alpári politizálás pocsolyájába loccsanjak dagonyázni, ez egy olyan város, mint Budapest. Az SZDSZ itt is hatalmon van 1990 óta folyamatosan.

De persze mikor, kivel. 90 és 94 között a Fidesszel, 94 és 96 között minden jobboldali párttal az MSZP ellenében, majd 96-tól mostanáig az MSZP-vel.

Kutyaszar, levizelt falak, hányásfoltok, csikkek, haldokló sétálóutca, bevásárlóközpontok, hipermarketek mindenfelé.

A belvárostól három percre építettek egy Árkád nevű plázát. Az építészeti értéke nem éri el egy 1972-es építésű panel esztétikai magasságait se, de kiüríti a Király utcát, a város korábbi korzóját. Az ottani boltok pusztulóban vannak, a legolcsóbb betonszerű térköveiről így nem koptatják le a lábak a bizonytalan eredetű foltokat.

A színházat a rendszerváltás táján újították fel a szokásos szocialista színvonalon, a Színháztér burkolata a legkisebb nedvességtől is csúszós, kosztól foltos márvány és gránitkocka vegyesen. Magassarkúban járni mindkettőn élvezet és tudvalévő, hogy a nők ilyen lábbelit soha nem húznak az estélyihez, amelyben a sznoboknak színházba járni szokásuk.

Két szökőkút is található itt, habár csak nevük az, mert egyetlen slagvastagságú vízsugár csorog beléjük negyven centi magasról, mintegy méteres ívben, de ezek legalább működnek, ami a többi hasonló alkalmatosság nagyrészéről a városban már nem mondható el. A színház és a tőle keletre lévő tömb közé olyan teret álmodtak a bizonyára sok díjjal kitüntetett tervezők, amely évekig sikerrel pótolta a városból teljesen hiányzó nyilvános vizeldéket. Az itt nyíló Dérynéről elnevezett lépcsőt le kellett zárni, mert melegebb nyári napokon húsz-harminc méterről is érezni lehetett az onnan áradó vizelet és hányás szagot és közlekedni úgyis csak azok mertek rajta, akinek már mindegy volt.

Ha az öngyilkosságba akarnám hajszolni magam száz oldalakon át folytathatnám a városi hibajegyzéket, beleértve azt a szemétkupacot, öt percre a Széchenyi tértől, amelyet már vagy tíz éve tekintünk meg sétáink során évről évre, a természeti képződménynek kijáró tisztelettel.

 

A kulturális főváros

 

Mindebbe a boldog idillbe csapott bele annak idején, néhány kóbor értelmiségi gondolata, hogy mi lenne akkor, ha Pécs lenne az EKF, mely betűszó fordítását már mindenki ismeri azóta.

Hangsúlyoznám, jelen esetben valódi értelmiségiekről van szó és nem „liberálisakról”, tehát nem olyanokról, akik szerint a gondolatok fontosabbak az értékeknél, történetesen a saját gondolataik, mások értékeinél, hanem olyanokról, akik pártkötődés nélkül is képesek megélni a piacon.

Tekintsünk el most annak elemzésétől, hogy mi a náthás fenének van szüksége Európának kulturális fővárosra, az ezzel járó „pénzmozgásokon” kívül és örüljünk, hogy egy ilyen jeles projekt érkezik Magyarországra.

De tegyük fel azért a kérdést, mi van jelenleg Pécsett olyan kitűnő állapotban (a főtéren található és húsz éve bezárt és azóta nem felújított Nádor szállót leszámítva), hogy transzparensen képviselhetné honunkat Európában?

Jó persze lehet mondani, hogy Pécsett akárhol leás az ember fél órán belül valami egyedülálló római leletbe botlik, de ez miért a mi teljesítményünk? Ha valaki látta már, hogy a Püspöki Palota keleti oldalán miféle képződményt hoztak létre a leletek bemutatása érdekében, látta a lépésálló üvegtető és kisköltségvetésű utópiafilmek technovárosának utcarészletéből összetákolt vasrácsos járófelület egyvelegét, az tudja, hogy még arra sem vagyunk képesek, hogy megőrizzük azt, amink van.

Innen néhány méterre egy garázskapun lehet lemenni a föld alá, megtekinteni a betonfolyosók és a római leletek eklektikus egyvelegét.  A száz éves fák védelmében álló Kioszk épülete köré pedig e vadbarmok hordája nettó betonból kialakított lépcsőket, térhatárolókat és mellvédeket tervezett és építtetett. Az emberek egy része azt hiszi, hogy az építkezést félbehagyták, akivel pedig közlik, hogy amit lát, az jeles építészek terveinek végterméke, melyet más jeles építészek zsűriztek, jóváhagytak és javasoltak, sőt dicsértek és felmagasztaltak, esztétikai érzékelő apparátusuk jóvátehetetlen károsodásával kénytelen szembesülni.

A történelmi belváros e központját, még modern térvilágítással (aminek nagyrészét persze azonnal összetörték a jelen esetben még esztétikai érzék hiányával nem is vádolható vandálok) szennyezték, továbbá olyan padnak vélelmezett képződményekkel, amelyek első éves művészetis gimnazisták agyában szoktak megszületni, hogy aztán elenyésszenek az első, az elő-előzsűrizést végző és elemi formaérzékkel rendelkező kortárs kendőzetlen nyíltsággal előadott véleménye következtében. Ja és a szokott ótvar térkő itt is, a szokott helyi anyagok helyett.

 

A program

 

Szóval az értelmiségiek, akik meglátták a lehetőségeket ott, ahol a jelek szerint ilyesmiket már senki se látott, elmentek Toller Lászlóhoz Pécs polgármesteréhez, hogy eladják neki a projektet.

Tollerről a pécsi jobboldali körökben késhegyre menő viták vannak abban a tárgyban, hogy egy, illetve két milliárdot lopott-e össze tartalmas működése során. Olyat is hallottam viszont, szintén fasiszta elköteleződésű felebarátaimtól, hogy Toller egyáltalán nem volt lopós, viszont hagyott másokat lopni.

De mindegy is, hiszen a volt polgármesterre sok rosszat lehet mondani, én is fogok egypárat, de azt nem, hogy nem ismerte fel a kínálkozó lehetőséget. Lelkesen támogatta a pályázat ötletét, mert pontosan tudta, hogy végül ő fogja az események ütőerén tartani a kezét (sic!).

A pályázatot elkészítő okos emberek később a sajtóban és magánbeszélgetésekben (itt kendőzetlenebbül) sok rosszat mondtak Tollerről, többek közt azt, hogy alapjaiban nem értette ezt az egészet és teljesen megközelíthetetlennek bizonyult az intellektuális felvetések számára.

Ebből a kiindulási pontból el lehetne indulni a Tollerfikázás vonzó irányába, de én inkább ezeket az okos értelmiségieket venném górcső alá.

Azon meglepődni, hogy egy politikus teljes gátlástalansággal kihasználja a szuverén értelmiséget, a realitások ismeretének teljes hiányára vall.

Azon viszont teljes joggal lehet meglepődni, hogy minőségi magyar értelmiségiek azt hiszik, hogy egy országos politikus, a fletó királycsinálója, egy ízig vérig eredeti MSZMP-s káder fejében egyáltalán felmerül az a lehetőség, hogy egy több tízmilliárdos, erősen elasztikus költségvetéssel rendelkező kulturális projektet, ne az elvtársai kistafírozására használjon fel.

Ha Toller László a helyén marad, valószínűleg a dolgok egy pontján üvöltözött volna egy jót a spanjaival és azonnal vége lett volna a veszekedésnek, hogy ki mennyit is durranthat meg az egyes projektekből. Azonban az mszp-nek Baranyában nincs már erős embere, amelyet mindenki más nagy örömmel vesz ugyan tudomásul, de így nincs senki, aki rendezkedhetne a létrejött őskáoszban.

Ez a szegény EKF program már leve rossz csillagzat alatt született. Ugyanis az ilyen várhatóan nagyon nagy, de teljesen variálható költségvetéssel (kulturális célokkal és eszközökkel) rendelkező állami pénzköltési akció nagyon ritka. Nincs is kialakult protokoll arra vonatkozólag, hogyan kell úgy fosztogatni a közpénzeket ilyen esetben, hogy a szokásosnál nagyobb botrány ne legyen.

 

Egy példa

 

Vegyük például a pécsi EXPO CENTER esetét. Ezt a monstrumot akkor kezdték el tervezgetni, amikor már világos volt, hogy a gazdasági környezet változása következtében a Pécsett korábban egyébként (a nyolcvanas években) sikeres gazdasági vásároknak leáldozott. Ez annyira így volt, hogy a 2008-ban meghirdetett ilyen rendezvényre összesen 1 azaz egy darab jelentkező volt. Az is valószínűleg a nyolcvanas évekből egy féregjáraton keresztül érkezett.      ( http://w3.bama.hu/cikk/139633 )

Az építmény egyébként annyira ronda, hogy simán kiváltja az emberben a bélperisztaltika megfordulását az első rátekintésre. ( http://www.expocenterpecs.hu/ )

Néhány apróbb hibát elkövettek a tervezése során, például, hogy a fő buliteremnek nincs hőszigetelése, lévén, hogy egy sátor csupán. Egy felebarátom mesélte, hogy egy áprilisi rock bulin simán adta a kültéri feelinget a hely, pedig az ilyen rendezvények törzsközönsége eleve gondoskodik a belső fűtésről és még pogózik is, ami szintén hőtermelő folyamat. A rossz nyelvek szerint a fűtési idényben nem is lehet nyereségesen kiadni a helyet, mert senki nem hülye kifizetni annak horribilis fűtési díját.

De ez mind padlizsán, miként az évi több száz millás veszteség is, amit helyből termel, mert az igazi teljesítmény a felépítése körüli hercehurcában van. A csodapalota kb. 3 (vagy több) milliárd  forintban fáj (a törlesztések után, de csak az idáig felmerült költségeket számolva ) a Pécsi Önkormányzatnak. A beruházás fedezetét persze egy roppant előnyös kölcsönszerződés révén biztosította a város, amit bármely bank örömest köt egy önkormányzattal. A helyben szokásos módon persze az alvállalkozók egy részét nem fizették ki, valamint erősen kétségbevonható a helyi pletykák szerint, hogy a képződményre annyit költöttek, amennyi a költségvetésben szerepel. Ha a szokványos, állami beruházásos, építőipari nyereséget számoljuk, akkor legalább félmilliárd körüli az a közpénz, ami elillant itt, mint az OTP részvényben tartott megtakarítás.

 

A lopásszociológia alapjai

 

Ez a pénznyelő egyébként az ideáltípusa annak, hogyan kell a már lefoszlott önkormányzattól, államtól lopni.

Először is kell egy beruházási ötlet, amire semmi szükség nincs, mert amire van, az általában valami kevésbé rablóbanda jellegű társaságnak már eszébe jutott és bérgyilkost küld rád, ha bele próbálsz csusszanni az üzletébe. Kell még egy teljesen inkompetens és/vagy erkölcsi gátlásoktól nyomokban is mentes önkormányzati többség. Aztán neki lehet látni összeszedni a pénzt. A lehetőségek számosak, az önkormányzat vehet fel kölcsönt (ha még hitelképes), bocsáthat ki kötvényt, eladhatja az utolsó ingatlanait (ha az előző ciklusban még nem volt elég szemfüles). Az ingatlant persze áron alul, a hitelt meg magas kamatra, de az ilyenkor nem számít. A dolog lényege az, hogy az okozott kár sokszor a többszöröse a megdurrantott összegnek, mert az áldozat fizeti ez esetben még a tőle meglovasított pénz kamatait és egyéb költségeit is.

Az EKF program abban különbözik az ideáltípustól, hogy itt az ötlet nulla érdekérvényesítő képességgel rendelkező értelmiségieké, EU-s lóvé és állami a pénz, amit meg lehet bugázni és a szimpla építkezéseken kívül egy csomó olyan, a kultúra szóval leírható költséghely is van a költségvetésben, aminek hiteles elcsórására egy 5 millás építőipari kft nem alkalmas (a rohadt EU-s köcsögök miatt), bármennyire is van gyakorlata völgyhídépítésben.

Tanulmány persze van, 350 millióért, a pesti elvtársaktól (titkos is!), de minden rohadt költségsorra ott van tíz kipróbált, öreg harcos, akik főállásban, a hétvégén is rájárnak a szocialista döntéshozók májára, hogy nekik a Laci, a Feri (ő konkrétan már sportminiszterként is) megígérte, hogy ő építi, írja, szervezi ezt a bulit. Ha véletlenül valaki eldönt valamit, a kilenc hoppon maradt kultúraépítő rohan fűhöz-fához, hogy revidiáltassa a döntést. Ne feledjük addig él a remény, amíg a szerződés nincs aláírva. Ezeket a kultúra iránt elkötelezett Audis csávókat rohadtul nem érdekli, hogy a beruházás majd csak 2012-ben készül el, ha a kassza nála csörög.

Érvénytelen a tender? Hát majd csak nem a Lujóék nyerik meg? Hol voltak azok akkor, amikor a kongresszuson meg kelletet szavazni a ferit? Hogy a Tasnádit majd páros lábbal rúgják ki a választók? Oldja meg ő! Ő a politikus.

A kormány pedig arra használja fel a helyzetet, hogy ami pénzt lehet, azt a pesti illetőségű cégek irányába kanalizálja, ha már azok ott Mucsafelsőn olyan hülyék, hogy nem bírnak összeesküdni.

Az egész helyzetet generálisan súlyosbítja, hogy a lelke mélyén rengeteg szocinak van olyan félelme, hogy 2010 után majd a kurucinfó stílusában tárgyalnak velük, és ebből kifolyólag gyűjtögetnek arra, hogy a nehéz időket valami melegebb napi átlaghőmérsékletű helyen legyen miből átvészelni. Ez az életérzés alapvetően nem tesz jót annak, hogy az érintettek legalább a középtávú következményeken elgondolkozzanak.

 

Ha a Kedves Olvasónak van egy olyan furcsa hiányérzete, hogy immár a sokadik oldalon csörtetve előre, egyetlen kultúrával kapcsolatos félmondattal sem találkozott, akkor nem téved. A kultúra még nem került szóba. A kultúrbuziknak coki.

Pécsett az elmúlt tíz évben az értelmiség jól láthatóan radikálisan távolodott a városi döntéshozataltól, sőt meglepő módon mindkét nagy párt értelmiségi bázisa csak általános okokból szavaz a helyi erőkre, együtt fényképezkedni, egy bulira járni velük már régen nagyon nem menő.

Aki egy kicsit ad magára az elhatárolódik, legalább annyira amennyire elvárja az mszp, hogy OV elhatárolódjon a jobbiktól. A baloldal meg pontosan tudja, hogy az értelmiségi, kultúrahasználó baloldal szavazathozó képessége már nem ér fel egy fél százalékos nyugdíjemelésével sem.

 

Az EKF kulturális elemei nem képezik diskurzus tárgyát a művelt emberfők társaságában, mert minden héten van egy szaftos kis botrány, amin el lehet bennfenteskedni egy kicsit, egy szaftos kis költségtérítés, vagy egy tízszeresen túlárazott megbízás mindig érdekesebb, mint valami koncert, kivéve, ha be volt nyomva a karmester.

 

Pedig micsoda buli lehetett volna.

Most meg már azt sem remélhetjük, hogy legalább a belvárosból kihordják a szemetet. Ha meg véletlenül igen, kerül helyette újabb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címkék: pécs lopás ekf európa kulturális fővárosa tasnádi péter toller lászló

A bejegyzés trackback címe:

https://ennyiresenkinemlehethulye.blog.hu/api/trackback/id/tr54885868

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

eax_ 2009.01.18. 20:42:33

A posztiro ennyire bolcsesz lenne?
Egyreszt a homeromuveknek nincsenek zagytavaik, hutotavaik vannak, amik viszont annyira nem mergezoek, hogy telen azokon lehet a legjobban horgaszni.
Masreszt meg az uranbanya meddohanyoi semmivel sem radioaktivabbak, mint pl. a szenbanyake (es mint a hattersugarzas).

TFec 2009.01.18. 20:44:22

"Nettó" fröcsögés. Pécs sorsa vs. "Fletó" érdekes összevetés. Ez a Feri tényleg tud valamit, ha ennyi minden múlik rajta.

Paranoid Android2 2009.01.18. 20:51:33

@peetmaster: A Nádort kívülről újították fel, vagy húsz éve zárva.:)

Paranoid Android2 2009.01.18. 20:56:28

@eax_:
A zagyról:www.pannonpower.hu/tartalom.php?apps=3&pos=1&pos1=2&a=3&b=&cikk_id=&q=
Haver mikor császkáltál utoljára arrafelé egy Geiger-Müllerrel?:)

etqw 2009.01.18. 21:02:17

Szoval egy varost es a benne lako embereket, akik egyebkent jol erzik magukat, azokat az EKF, epiteszet es banyarol lehet lemerni. Baromsag!

Valoban el van cseszve sok a varosban, valoban problemak vannak, de a hely, olyan amilyenne tesszuk es ha mar ilyen akkor erezze az ember jol magat!

Arkad peldaul jo hogy van, voltal mar a Laborban bulizni (Zsolnay egyik epulete), igazan egyedi hangulata volt. Voltal mar bent a Nadorban? Be lehet logni igen, en peldaul muzeumot csinalnek belole.

Ugyanezeket el lehetne mondani barmelyik masik magyar varosrol ahol vannak panelek, ahol epitkeztek a regi rendszerben.

Szerinted az egyszeru pecsi polgarnak mennyi beleszolasa van abba, hogy milyen legyen a Szent Istvan teri felujitas? Vagy peldaul az Arkad melletti ures parkoloba Lidl-t epitsenek vagy sem? Vagy soroljam tovabb?

Legyen polgarhaboru, hogy ne epitsenek bunkerhez hasonlo birosagi epuletet a T-Com szekhazzal szembe? Vagy tenyleg megis mit tegyenek a pecsi polgarok az ugy erdekeben?

En jol erzem magam es leszarom ezt az egeszet, egy kis pont vagyok csak, aki inkabb jolerzi magat a varosban, mint ragodva es szentsegelve vegig megy a varoson es atkozodik, hogy micsoda szar minden.

TFec 2009.01.18. 21:06:06

Ja, a Geiger-Müllerről jut eszembe: megírhatnád, hogy TE mennyit mértél.

Róma 2009.01.18. 21:20:58

Amihez a kurva SZDSZ hozzányúl az szarrá válik. Meg lehet nézni Budapestet, Baszky Gábor főművét...

Szociológus 2009.01.18. 21:29:15

Mi a fasznak írtad ide ezt a szokásos kliséktől hemzsegő nyálas szart...
Csinálhattál volna valami értelmeset.

noja_ 2009.01.18. 21:42:02

Egyetértek ferimesterrel!
+Megtanulhatnák már a magyarok, hogy örülni is lehet dolgoknak, nem csak állandóan keseregni meg szitkozódni..
+sok helyen hibádzik a történet..

Paranoid Android2 2009.01.18. 21:45:47

@noja_:
Minek kéne örülni?
Hol hibádzik?

phaidros 2009.01.18. 21:48:13

@Paranoid Android2: majd biztos elmondják, pláne érdemileg. Index főoldal, droidhullám.

(Pont 42? Akkor ideje előkészíteni a törölközőinket, megvan a Válasz... :) )

phaidros 2009.01.18. 21:48:48

@noja_: minek lehet örülni Pécsen?

phaidros 2009.01.18. 21:50:19

@etqw: "Vagy tenyleg megis mit tegyenek a pecsi polgarok az ugy erdekeben?"

Nagyon sok mindent lehetne, csak nálunk nincs meg a kultúrája ennek a "tevésnek".

Vagy gyújtogatunk, vagy legyintünk.

Paranoid Android2 2009.01.18. 21:50:25

@phaidros:
A törülközőmet úgy adták el nekem, hogy nem vihetem ki erről a bolygóról!:)))

phaidros 2009.01.18. 21:54:19

@Paranoid Android2: szerintem megértenék; a Vogonokat mindenki utálja, és hát a kommentekből láthatod, hogy már itt vannak. :D

annacsek 2009.01.18. 21:56:32

érdekes egy városlakók vagytok ti. Ha vki felvet problémákat az már fröcsög. ha még politikát is belevisz, akkor meg elő a jó öreg beállítódásokkal és, ha nem a mi oldalunkat fényezi, nosza essünk neki. Ezek a hozzászólások kezdik bennem NEM PÉCSIBEN azt az érzetet kelteni, hogy igaz lehet, amit a szerző leírt.

Egyébként az EKF miatt vetődtem ide, mert roppantul bosszant az a fekvehányás, ami akkörül történik. De nem is mondok többet, nehogy rámvetüljön annak a gyanúja, hogy csak a rosszat látom meg.

Üdv!

UI: terjednek poénoskodó szlogenek Pécsről és az EKF-ről. Csak egy kis ízelítő:

Pécs 2010 EKF - Jó szerencsét!

Pécs 2010 EKF - Vájár a rúd!

Kiviteli Tervek nagy választékban! Pécs 2010

Mohács 1526
Világos 1849
Pécs 2010

EKF Pécs
Do yuo feel the difference?

Ennyi talán elég is a városimázsról

Paranoid Android2 2009.01.18. 21:58:47

@phaidros:
Te jó ég ezek tényleg vogonok! Lehet, hogy a verseiket is meg kell hallgatnunk?

phaidros 2009.01.18. 21:58:52

@annacsek: ej, több pozitív hozzáállást, valamint "tegyük a dolgunkat, barátaim!" :D

afideszkapjabe 2009.01.18. 21:59:57

A blog bejegyzéssel maximálisan egyetértek. A kilencvenes évek elején költöztem Pécsre, ott éltem 6 évig, aztán menekülés.
A legjobb hely lehetne a világon, ha pécsiek, a helyiek, a helyi politikusok nem köldöknézegetős állapotban lennének.
A hőerőmű zagytározója valóban radioaktív, mint ahogyan a hőerőmű füstje is az volt.
A radioaktív por koncentrációja a Tüdőszanatóriumnál lévő mérőállomáson volt a legmagasabb.
Ami értéke volt a városnak, azt tönkretették.
Féléve beszéltem egy-két ekf-es vezetővel, mondtam nekik segítek gatyába rázni a sztorit. Megkérdezték mennyit adok vissza, mondtam nekik, hogy semennyit, loptatok eleget... Aztóta se hívtak vissza.

phaidros 2009.01.18. 22:00:23

@Paranoid Android2: az túl szörnyű lenne, nem? 8-o Azt azért nem, inkább Andrássy út 60 Bauer apukával, légysziiii!

Winston Smith 2009.01.18. 22:02:25

Azért ez rendkívül egyoldalú és pesszimista cikk volt. Csak a rosszat látod a városban.

Méltóan képviseled a legrosszabb magyar mentalitást, a mélységes pesszimizmussal vegyes önostorozást, ami ugyanakkor teljes passzivitással párosul.

Mondjuk az EKF projekt fikázása során viszont nincs nehéz dolgod, az EKF az "elkúrtuk, nem kicsit, nagyon" c. mutatvány pécsi megfelelője.

phaidros 2009.01.18. 22:06:48

@Paranoid Android2: különben is kérjél engedélyt megszégyenülten megsemmisülni.

Na jó, nem hülyéskedem el a posztot, csak annyit, hogy a vogonokkal kapcsolatosan ne feledd az ebédidő fontosságát. :)

@Winston Smith: annál egy kicsit több azért. Egy nemzetközi rendezvénnyel beégésnél személy szerint mindnyájan beégünk - lúzerország.

Egy kérdés: a 2010-es választások és az EKF időrendben hogy következik?

Winston Smith 2009.01.18. 22:11:39

Az EKF gáz, amúgy Pécs a legkevésbé sem rossz hely (amennyire kívülállóként meg tudom állapítani).

Árkádostól, hőerőművestől, lakótelepestől.

Kuruttya 2009.01.18. 22:14:58

Olvasom a cikket, olvasom, de csak annyit látok, hogy picspicspicspicspics

Paranoid Android2! Költözz már ki Londonba légyszi, és pár év múlva írj egy cikket a haldokló Londonról is, vagy tőlem lehet Párizs vagy New York, szivesen olvasnám azokat is! :)

LongJohnHolmes 2009.01.18. 22:17:00

Pesszimista, de igaz. Mivel nem likvidálhaják a népek a vezetést, így inkább közömbössé válnak. Tényleg semmi sincs különös Pécsett. Na de máshol is csak ez van ám.
Mikor Münchenből jöttem Pécsre, nagy lelkesedésemben megkérdeztem unokabátyámat, hogy milyen szórakozási lehetőségek vannak Pécsett?
-Például kiverheted a faszodat.- válaszolta.

Na de majd ha odaér az autobahn:)
Éjjel biztosan szép lesz a Pécsre bevezető szakasza, mert pont a TV-torony és a város fényei lesznek az ember előtt.
(ha még lesz áram)

balage28 2009.01.18. 22:20:36

Fére ne érts, münchent szeretem, de mit lehet ott csinálni, amit pécsen nem :)

sör, virsli van itt is :)

HappyMan · http://borsod.blog.hu 2009.01.18. 22:30:45

Jobb lett volna, ha Miskolc nyer. De Tollerék megbundázták Gyurcsánnyal.

azhótZiher 2009.01.18. 22:31:24

sok igazság van a cikkben, de vitathatatlan, hogy EKF nélkül is pezseg a város kulturális értelemben...
a baj az hogy az EKF-et meglovagolva csak jobb lehetett volna a kulturális élet...
aztán persze azt is megnézném hogy a fidesz mennyit lopott volna az ekf projektből...
aki azt hiszi h van valami különbség a két nagy között az nagyon hülye... és naiv...
Pécs szerintem messze az egyik legjobb, legszerethetőbb város az egész országban... még így is...

kisanya 2009.01.18. 22:32:58

...azért Pécs korántsem ennyire rossz hely, az elqrás pedig nem politikai hovatartozás kérdése , unblokk magyar jelenség már évszázadok óta.

ZimBabe 2009.01.18. 22:37:14

.kedves Paranois Android!
Nekem - nem vagyok pécsi, de azért ezer szállal kötődöm - nagyon tetszett az írásod. Persze hogy egyoldalú. Meg szubjektív, meg a szarra fókuszál a reflektor, szinte érezni ilyenkor a szagot. :P
De ettől még jó írás. Amúgy biztos vagyok benne, hogy ezzel együtt tudnál írni tízszer ilyen hosszan és nagy lelkesedéssel a pécsi lét napos oldaláról is. Talán kipróbálhatnád, sztem egy ilyen cikk-pár még többet mutatna a véleményedből a városról, és a pozityv bemutató fényében még inkább lejönne hogy miért is vagy elégedetlen a magvasan taglalt állapotokkal. (És talán lenyugodnának az izomkommentelők idegei - akik pont az egyensúlyállapot keresése miatt vétóznak - egész jól kiegészítve a cikked :)).

Paranoid Android2 2009.01.18. 22:48:09

@ZimBabe:
Hát ugye, ami jó és még jobb lehetne, annál különösen fáj ha
az emberi butaság tönkreteszi.
Szerintem a kutyaszarra nincs bocsánat.:)

azhótZiher 2009.01.18. 23:01:39

egyébként minden hasonló városnak vannak hasonló nagyon durva problémái... az építészek meg bekaphatják... valójában bunda minden építkezés... "lehetőleg a haver kapja, hogy valamit visszaadjon belőle..." ez megy mindenhol... a kioszk környéke szerintem nem garázs hanem óvóhelyre emlékeztet... annyira nem illik a környezetbe a padokkal együtt, hogy felháborító... az egész országban még az "eredeti tőkefelhalmozás" megy... most alakul a következő arisztokrácia... :) ha nem tudsz lopni lemaradsz, kimaradsz... az állam meg hagyja, mert nem elég az 1M Ft per képviselő a kampányra és hát valamiből meg is kell élni az apparátusnak... amig sikk lesz lopni, csalni, hazudni, addig bárhol bármelyik város is kapta volna a lehetőséget, mindenhol ugyanez lenne a helyzet... ehhez semmi köze Tollernak meg a szadesznak meg a maszopnak... a fityisz meg a Kósa is kifizette volna a haverokat belőle, ide a bökőt...

Winston Smith 2009.01.18. 23:15:29

A mai magyar valóságban sajnos már azt is el tudnám fogadni, ha egy városvezetés csak moderált mértékben lop, de alapvetően jól kormányozza a várost.

Tehát ha néhány furcsa pályáztatás és a haverok pozícióba juttatása mellett, az indokoltnál csak kicsit drágábban, határidőre, színvonalas EKF programot sikerül összehozni, az már örömteli lett volna.

Winston Smith 2009.01.18. 23:17:06

Szóval mindenhol lopnak, csak éppen
- nem mindegy, hogy mennyit,
- nem mindegy, hogy közben a város céljai is megvalósulnak a haverok pénzhez juttatása mellett, vagy a város érdeke elvész a koncon történő marakodás közepette.

phaidros 2009.01.18. 23:18:37

@HappyMan: nem egészen, ha jól tudom, Gyurcsány besértődött, mert ő Budapestet akarta. Így hát látványosan szarik rá, és mindenkit szarat is rá az MSZP vezetésben. Ezért van az, ami. Csak sztem nem gondolt rá, hogy pont akkor lesznek a választások is. Elég nehéz lesz elhallgatni az égést.

Káposztakukac 2009.01.18. 23:22:28

@HappyMan: miskolc? bocs, de az a lepukkant cigánytanya inkább tűnjön el a térképről.

Té, mint Tamás 2009.01.18. 23:30:35

"[...] mindenféle emberek zúdultak ide, akik dühösek voltak a városra valahol a lelkük mélyén, hiszen nem jószántukból jöttek."

Van egy olyan érzésem, hogy a poszt szerzője is egy ilyen családból származik, és a düh öröklődik.

Gerry. 2009.01.18. 23:39:50

Azt hiszem az ilyen posztra mondják, hogy egyoldalú, és egyirányú. Bizonyára számtalan igazság rejlik benne, csak éppen alapvető retorikai fogás, hogy ha hitelesen akarunk valamit előadni, netán anyázni, akkor ezt ne úgy tegyük, mintha egyirányú utcában közlekednénk...

LongLiveRocknRoll 2009.01.18. 23:42:01


[i]az uránbánya alig letakart meddőhányóiba, amelyekből „enyhén” radioaktív port kapdos fel időnként a szél.[/i]
Összességében nem kommentelem, de a fenti rész iszonyat nagy baromság, hozzá nem értés. A volt (ahogy pécsiek neveztük) Uránbánya utód vállalatai mindent megtettek amit a mai technológia szerint lehetséges. szóval ez az "alig letakart meddőhányó" nem kicsit hülyeség...
A bánya bezárás, rekultiváció nemzetközi szintű profizmussal zajlott.

Átvitel honvéd 2009.01.18. 23:48:06

Péccsel kapcsolatban azért is bosszantó mindez, mert valaha egy reménykeltő hely volt. ...Már legalábbis látszólag.

TFec 2009.01.18. 23:57:26

42 mi? Liter? vagy darab? vagy mi? Jegyzőkönyv? A mért 42 [valami] hogy viszonyul a megengedett határtértékhez? mikor jelezted az illetékes hatóságnak, hogy valami nem stimmel? Ja, csak a szokásos fröcsögés, tények nélkül.

saryka 2009.01.19. 00:14:50

Sajnos tartalmilag teljesen igaz, amit írtál. A pécsi történet, mint csepp a tengerben mutatja Magyarország mai állapotát. És nem az ország a qrva, hanem azok aljasok, akik ide vezették. Évtizedeken át, s egyre gátlástalanabbul. Pécsett a "politikusoknak" sikerült a tenni akaró, lelkes, felkészült embereket megkeseredetté, kiábrándulttá tenni. Hisz a mocsok és a szenny, a korrupció és a bratyizás, a csókosok és a komisszárok világa oly fertő, amelyben működni nem lehet öklendezés nélkül. Sajnos az EKF kudarca, a szégyen mindenképp rajtunk marad. A politikusok továbbrepülnek, a jól fizetett tanácsadók és a projektmenedzserek pedig -teli zsebbel- új helyszínen garázdálkodnak majd. Mi maradunk.

stand.by 2009.01.19. 00:16:59

mindenki aki azt hiszi hogy Orbán alatt nem szarnak a kutyák a kockakőre (biztos át érzik ők is a népinemzeti bullshit dumát), azon nem nagyon lehet már segíteni...

peca1000 2009.01.19. 00:23:40

1 rakás szart csinált a vezetőség a városból.

Születésemtől fogva (32 éve) élek itt. 1 jó dolog van benne, az a Mecsek. Bár ha ideépítik a radart...

Elég pénzt lenyúltak már, az EKF is, ha valami megvalósul belőle, nagyon sokba fog kerülni a fentartása az épületeknek, még nagyobb lesz a város adóssága.

Reméljük az autópálya ha megépül, egy kicsit fellendül a város. Csak ebben az 1-ben bízok. Addig nyomor, és Mo. szégyene ez a hely.

Tigerblogger (törölt) · http://callcenter.blog.hu 2009.01.19. 00:40:44

Pécs (többek között) Miskolc ellenében nyerte el az EKF címet. Miskolc viszont rövid időn belül már így is Európa egyik kulturális fővárosa lesz, és nem csak 2010-ben... el lehet jönni, szét lehet nézni, példát lehet venni. Pedig a két város adottságai zavarbaejtően hasonlóak..

Mint túrista, egyszerű átutazó az utóbbi időben lehetőségem nyílt néhányszor szétnézni kedvenc városomban (20 éve még volt mibe beleszeretni), és a hanyatlás sajnos szemmel látható. Talán egy másik bolygón járok? Hol vannak az emberek? Miért nem süt a Nap? Miért nem zöld a fű? Mi történt itt??? - kérdezgettem lépten-nyomon.
A város - nincs jobb szó rá - tényleg halott, aki tud, menekül a süllyedő hajóról. Egy pécsi barátomtól hallottam pár napja: "nem akarok olyan városban élni, ahol a legnagyobb kulturális fejlődés az, hogy a pirosnál jobbra lehet fordulni"... hmm, valamiért meg tudom érteni.

A pécsi kötődés mára illúzió maradt számomra: ahol szüleim egykoron nyarakat töltöttek, ahol szeretett nagyapámat felállva tapsolta a Színház tömött nézőtere - ki tudja hány évvel ezelőtt, mely város életed adott nekem, mára csupán egy emlék. Egy felfedezésre váró "lelet", az utókor számára, amelyet mi hagyunk rájuk, mint annak idején a rómaiak...

Hát ennyi: R.I.Pécs

Szancho 2009.01.19. 01:11:42

Amit leírtál mellbevágóan igaz. A sikertelen, vagy meghiúsított közbesz. pályázatok miatt nem lesz sem Szinház, sem Tudásközpont, sem Könyvtár 2010-re.

Mr. Acid 2009.01.19. 01:14:02

Nem kötözködésként, de a helyes sorrend: ...szarmatát, hunt, törököt, tatárt, németet, Kádárt... :-)
Amúgy jó poszt.
Arról meg majd a végén lesz kimutatás, hogy az ellopott/helyesen felhasznált EU-s pénz aránya milyen? Hogy legalább 1/1-e?

Mr. Acid 2009.01.19. 01:15:26

@Mr. Acid:
Hoppá, módosítom magam:
...szarmatát, hunt, tatárt, törököt, németet, Kádárt...

2009.01.19. 01:30:03

Szomorú, hogy ha így van...én is azt hallottam, hogy szétlopták...:)

2009.01.19. 01:31:12

@{Tícia}: bocsi a szmájli az tévedés ( akart lenni.

beleszolok 2009.01.19. 03:23:23

Ó már megint ez a klerikális reakciós szöveg.
Ezek a sötétben bújkáló ellenforradalmárok, ahelyett, hogy örülnének annak, hogy hazánk a haladás úttyára van lépve, ahelyett szíttyák a helyzet fokozódását.
Egyszer és mindenkorra véget kellene vetni a nemörülésnek.

Szabaccság elvtársak! Éberség!
Iga

Gerolsteiner 2009.01.19. 06:09:31

Megénekelték ezt már régen...
"Itt Mecsekalján az élet ugyanolyan mint máshol
kelet-európai vergődés lett a nyugat-európai lázból"

sonance · http://www.sonance.hu 2009.01.19. 06:29:06

ez az írás egész Magyarországra érvényes. Nem csak a környezet, az agyak is rohadnak a pláza / hipermarket és celebkultuszban. Lehet, közel a vég?

rajnaig 2009.01.19. 06:35:55

Sok igazsag es sok csusztatas van az irasban. Talan kezdjuk az elejen. Bar Pesten elek, mindigis Pecs volt es marad is az otthonom. Nyaraimat rendszeresen ott toltom, ugyhogy tudom mirol beszelsz. A Pecs=halott varos parhuzam kesz rohej, gyere fel egyszer Pestre, nezd meg az itteni programokat, sikitva menekulsz majd vissza Pecsre.Meggyozodesem hogy a lelkszamhoz viszonyitva messze Pecsett van a legtobb felvonulas, latvanyossag koncert stb.
Az egyetem nem 1921-ben jelent meg Pecsett, Nagy Lajos alapitotta a 14. szazadban, Magyarorszag elso, a vilag harmadik egyetemekent (lehet ezen kekeckedni, de ilyen alapon az ELTE is csak 1918-ban jott Pestre ennek ellenere mindenki 1638-tol datalja).
Pecs egy gyonyoru varos, talan a legszebb egesz Magyarorszagon, szemelyes velemenyem szerint, ha nem epitenek semmit akkor is melto a kulturalis fovaros cimre. Lakotelepek vannak, de nem a belvarosban (korulnezhetsz nehany Pecsnel nagyobb alfoldi varosban, 100 meterre a centrumtol ott vannak az elso toronyhazak, latod nekik sokkal tobbet kellene kolteniuk ra, hogy EKF kompatibilisek legyenek).
Lehet, hogy neked szemely szerint semmi kozod a varos emlekeihez, nekem dedapam epitesi vallalkozo volt a XIX. sz. vegen, uh. a Kiraly utcaban sok haz (A Nemzeti Szinhaz is) az o tervei alapjan keszult, igy egy kicsit az enyem is. Es szerintem az ott lakok tobbsege is a magaenak erzi, mindenkinek van valamije, amit az o osei, vagy o maga adtak a varoshoz.
Az EKF programszervezes sulyos kudarcnak tunik, ez igy van, ennek ellenere azt mondom, ha a kulturalis panelt (muveszeti programok) jol meg tudjak szervezni, az, hogy a megyei konyvtar mikorra lesz kesz vajmi kevesse izgatja majd az EU-t, a lenyeg az, hogy felkeruljunk a terkepre. Lehet mutogatni a libberekre, meg kommerekre, lehet azt gondolni, ha jobbos idok jonnenek, akkor hogy viragozna a varos, de en a helyedben a Fityesz varosfejlesztesi koncepcioinak tudataban (tudod itt Pesten ok furtak meg a Negyes metrot, meg telepitettek ki a Nemzetit a Vagohidhoz puszta sertodottsegbol) es annak tudataban, hogy Vikusz Pecsre nem volt hajlando ellatogatni, ugy gondolom ha netan ok fejlesztenek a varost, akkor most a Kiraly utcan nem az altalad gyalazott utcakovek lennenek, hanem foldut soval behintve. Ami engem illet en pont azt szeretem a Pecsi civil eletben, hogy a tobbi magyar varossal ellentetben letezik. Persze ehhez eloszor azt kell megerteni, hogy a nyavajgas helyett tenni is lehet valamit. Erre ott van peldakent a Labor, de szamtalan mas banda is. Nehez nekik kuzdenek a korrupt varosvezetessel, de elobb utobb gyozni fognak. Nem lehet allandoan sirni, hogy miert nem jon ma az otopalya, meg elkurta a kormany, miert nem rangat jobban a szarbol, de nezz korul. A valosag az, hogy peldaul, ha ehelyett a kis varosgyalazo eposz helyett mondjuk nepszerusitened a varost, ugyanannyi energiabol meg jobb helyet lehetne csinalni belole. Nem a magyarokra gondolok, ok tudjak hol van. De mondjuk usd be a gugliba hosszu e nelkul hogy Pecs es aztan bamuld az eled tarulo bicepszek latvanyat. Meg a 30.-dik talalatban sem szerepel a varos. Ha Mo.-ra jon egy turista az elkolbaszol nehany napot Pesten, ha par hetre jon, akkor elmegy a Balatonhoz, meg a Hortobagyra csikost meg pusztat nezni. Pecs nincs rajta a terkepen. Lehet ezt is a kormanyzat toketlenkedesevel magyarazni (igy is van) de ha mi Pecsiek nem teszunk ellene, akkor mi nyeljuk majd a kakit. En is benne vagyok egy ket projektben elsosorban a Google Earthon (ingyert) es jo erzessel tolt el, ha tehetek valamit a varosert. Nem a Maszopert, nem a Fityerszert, hanem magamert. Mert ha jonnek a turistak, akkor nem lesz ures a Nador, lesznek musorok az Expo Centerben. Es ezek soran a civil kezdemenyezesek soran talan lesz nehany ember, aki eleg ismert es van kedve megvaltoztatni ezt a bilateralis diktaturat, ami kis hazankban van, es fuggetlenkent lesz polgarmester a varosban. Azert amit elert, es nem azert mert epp azt hazudja hogy hisz az adott part nepboldogito baromsagaiban.

joungen 2009.01.19. 07:02:59

rajnaig írta:
"A Pecs=halott varos parhuzam kesz rohej, gyere fel egyszer Pestre, nezd meg az itteni programokat, sikitva menekulsz majd vissza"

Na ez az igazi csúsztatás kisbarátom...szerintem szemellenződ van. Én sem pesti nem vagyok sem pécsi mégis úgy hozta a sors, hogy mindkét városban sokat tartózkodok. Pécsett nem szeretek lenni. Minden értéke kimerül abban, hogy: szép az óváros és a sétálóutcákban van 5 darab étterem, plusz a központi téren van nyáron 10 darab koncert. Ennyi. Ezen kívül pontosan az van ami a blogbejegyzésben, egy hullaszagú város - szerencsére a pécsi emberek nagy része közvetlen és kedves, ami nagy pozitívum, de maga a város közelít a nullához.

Pest más tészta, ne keverjük a kettőt. Budapest másképpen beteg és más szagú a hullája...

Szerintem mindkét város állapota egy mutató. Mutatja Magyarország jelen állapotát. Szürke, szegény, szomorú és koszos - télen és nyáron egyaránt. Sajnos.

azhótZiher 2009.01.19. 07:48:31

@joungen:
nos aki csak enni és csak nyáron hajlandó érdemben koncertre járni annak tényleg hullaszagú a város... ne haragudj...
vannak itt kiállítások, nem is akármilyenek... mondjuk találomra 3 a közelmultból: Robert Capa, Picasso, Chagall... ezek bárhol a világon megállják a helyüket... aztán rengeteg koncert télen is... könnyűzene, komolyzene, amit akarsz...
irodalmi estek... a poszt a moviest... egymást érik a tematikus hetek,fesztiválok soroljam még? és még nincs is itt 2010... mondj egy várost Budapesten kívül ahol ilyen sokszínű a kulturális élet?
tényleg szopás ami az EKF körül van... de ezt az álértelmiségi fanyalgást be lehetne fejezni... komolyan mondom nézzetek utánna melyik Magyarországi vidéki városban milyen programok vannak egész évben... megfogtok lepődni hogy a "hullaszagú" Pécs még így és fényévekre van a többi várostól...

kamasuka 2009.01.19. 08:02:32

"a Fityesz varosfejlesztesi koncepcioinak tudataban (tudod itt Pesten ok furtak meg a Negyes metrot, meg telepitettek ki a Nemzetit a Vagohidhoz puszta sertodottsegbol"

A négyest a szociolibsik fúrták meg a szó szoros értelmében. Meg lehet nézni mind a nyomvonalat, mind az elvégzett munkát, mind a költségeket (elcsórt milliárdok), és a négyes javára elbaszott pénzeket vs úthálózat és felszíni közlekedés! A Nemzeti jó helyen van, ugyanis Budapest az nem csak a Belváros és a vár környéke. Most max. nem 10 hanem 20 percet kell utazni míg odaér az ember.

negyvennégy 2009.01.19. 08:21:33

Nem kell ezen sokat törni a fejünket, látszik hogy nem lesz itt U2, a 20 emeletes örök szégyenfoltja marad a városnak sőt szerintem simán elveszik a kultúrális főváros címet is Pécstől, megérdemelné. És egyébként is, ha Sopron a hűség városa, Pécs a hűtlenségé, lásd Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság.

"Kapitány úr kiadta a parancsot:
Négybeliek* vögyetök most kalapot,
Kalap mellé szabadságos bokrétát,
Hadd sírjanak Pécs városba a kurvák."

rolika 2009.01.19. 08:25:55

"rengeteg szocinak van olyan félelme, hogy 2010 után majd a kurucinfó stílusában tárgyalnak velük"

ez nagyon tetszett :-)))

jó írás, nagyon. kár, hogy ilyen lehet, és még nagyobb baj, hogy egész magyarország behelyettesíthető

eszkep 2009.01.19. 08:27:18

Péccse ugyanazt csinálták a szocik, mint az országgal: reménytelenül eladósították, csak hogy sokat tudjanak lopni. Aztán a hatalmas adósságot majd fizetheti a következő városvezetés...

Elanor_42 2009.01.19. 08:33:51

tyű, de nem értem a fröcsögőket.
már a címből látszik, h ez egy kritika, akinek nem tetszik, ne kattintson rá.
a pozitívumokat minek leírni? benne vannak a cikk szomorú hangvételében + abban, h Pécs fogalom.
minek leírni a nyilvánvalót?

és minek homokba dugni a fejünk?

Paranoid Android2 2009.01.19. 08:35:47

@Mr. Acid: Azt hiszem, valamiféle ritmus miatt írtam ebbe a sorrendben.:)))

whollosi · http://www.gasztroszex.blog.hu 2009.01.19. 08:36:09

egyébiránt pont Pécs "halottságáért" felelőtlen kajabálás a vezetőket hibáztatni (csak).

bár ez gasztro, de jellemező:
www.pecsiborozo.hu/blog/vylyan-borvacsorar_invital_a_pecsi_corso

meg aztán keresni lehetne, hol van az a sok egyetemista (more than 30.000) mert a városban biztos nem

Paranoid Android2 2009.01.19. 08:42:54

@Elanor_42: Én is azt hittem, hogy nyilvánvaló, hogy ez pozitív attitűdből van írva.:)))

bugajakab 2009.01.19. 09:01:57

HA már Pécsről van szó ne feledkezzünk meg az alábbi 2 nagyszerű szocialista ötletről:

1. Lokátort akarnak építeni a Tubesre a Széchenyi tértől légvonalban 6 kilométerre hálából amiért a város (bányász nyugdíjjas ) lakossága 1998 óta hatalomba tartja Őkelmééket.

2. A PannonPower Rt biomassza erőműve hadat üzent a mecsek erdeinek. Hulladékfa begyüjtés címén fakombájnnal írtják a mecsek erdőit aki kirándult orfű környékén tudja miről beszélek.

Nu ez csak adalék a szoci városvezetés analfabétizmusához....

Mitya Ivanov 2009.01.19. 09:06:12

korábban 7 évig éltem pécset és sokáig ugy volt, hogy ott isélem le az életemet. De nem így történt, visszajöttem a szülőhelyemre. Visziont pécsbenh máif g szeretem azt a feelinget ami körülveszi a várost és benne tapasztalható. de nahyjából ennyi, turistaként szeretek oda elmenni, de lakni már nem. Nagyon sok problémája van pécsnek, kettőt emelnék ki ezek közül. Az egyik az hogy igazi parazita város. Ez azt jelenti, hogy a városban dolgozók nagyon nagy része álami forrásból kapja a fizetését, legyen közszolga, vagy szokásos állambácsit megcsapoló alapítvány. Termelő ipara nincs, vagy alig van, emiatt nagyon sérülékeny. A másik pedig a társadalma: Vannak az ős pécsiek, a tükék, vannak az Urán és kertvárosi lakosok, és vannak az egyetemről ottmaradó értelmiségiek. Ez 3 teljesen különböző társaság, akik még térben is igen messze laknak egymástól, gyakorlatilag nulla kapcsolattal egymás iránt.

papugaja 2009.01.19. 09:10:04

Szeged, a kiemelt partner

Az Európa Kulturális Fővárosa program pályázati szakaszának kezdetén Szeged és Pécs városa stratégiai megállapodást kötött, melynek értelmében Szeged nem pályázott az Európa Kulturális Fővárosa címre, cserébe azonban Péccsel különmegállapodást kötött, mely kimondja, hogy Szeged Pécs kiemelt partnervárosa. A két város így hatékonyan képviselheti Dél-Magyarországot, illetve a déli határ túloldalán fekvő kulturális partnereit.

Szeged és a Szabadtéri Játékok

Szeged városa páratlan élményt nyújt a látogatók számára, túlzás nélkül állítható: Szeged Magyarország gyöngyszeme. A város Budapesttől alig több, mint egy óra távolságra autópályán kényelmesen megközelíthető. A város a mediterrán hangulatú kávézóktól és teraszoktól hemzsegő, gyönyörűen felújított óvárosának épített örökségei közül kiemelkedik Közép-Európa egyik legnagyobb zsinagógája, a különleges keleti jellegű gyógyfürdő épülete, valamint a Dóm. Szeged építészeti örökségeinek egyik ékköve a Reök-palota, amely 2007 augusztusától Regionális Összművészeti Központként (REÖK) üzemel, így képtárként és kulturális centrumként várja a látgatókat. A REÖK fennállása óta világhírű művészek, hazai alkotók munkáiból nyíló különleges tárlatoknak, rendezvényeknek ad otthont, emellett népszerű állandó programoknak, melyek a szegedi közönséget már meghódították. A 77 éves múltra visszatekintő Szegedi Szabadtéri Játékok az ország legnagyobb és Közép-Európa egyik legmeghatározóbb nyári zenés színházi fesztiválja 2010-ben is kulturális programok széles választékával várja a kikapcsolódásra vágyó látogatókat. Helyszíne a szegedi Dóm tér, mely szépsége és akusztikai adottságai révén szinte kínálkozik monumentális rendezvények és a Szabadtéri Játékok megrendezésére.

www.szeged.hu

(www.pecs2010.hu/p/pecs2010_menedzsment/kulturalis_kapcsolatok/regionalis_kapcsolatok)
Egyébként www.szegedvaros.hu...

Caliban 2009.01.19. 09:18:27

@peca1000: A következő nagy pofot majd akkor kapja Pécs, ha elkészül az autópálya. Az lesz kishazánk legkihaltabb autópályálya. Fel fog tünni mindenkinek, hogy ezt minek épitették? Persze az a sok szép alagút....! A debreceni szakaszon is fél az ember, mert olyan üres. Hát ennek a többszöröse lesz a pécsi szakasz. A mult héten voltam Pécsen. Hát a Király utca este hétkor olyan volt mintha gezaroloztak volna. A Corso étteremben két vendég ült! Tragédia az egész város! Meg persze az egész ország is!

PuruttyaIrto (törölt) 2009.01.19. 09:21:09

Miért kéne pozitívnak lenni, ha nyakig ülnek a szrban?

A problémát előbb el kell ismerni, ki kell mondani, utána meg kell oldani, és akkor jön az, hogy de kibaszott pozitívak leszünk, hisz meg lett oldva a probléma.

De előtte ki kell mondani a problémát!

Karikásostor · http://sirasok.blog.hu/ 2009.01.19. 09:31:51

Az elmúlt nyáron volt szerencsém, hosszú idő után ismét Pécsre vetődnöm.

Engem is mellbe vágott, amit a belváros szívében tapasztalatam: kosz, lepusztultság, hihetetlen kinézetű ember csoportok...

A ókeresztény sírkamrák bemutatása, amúgy szerintem jól nézett ki, de például a dóm mögötti területen lévő egyetem maradványai szégyenletesen néztek ki.

kisdarab állat 2009.01.19. 09:37:48

Pécs még mindig szuper hely. te viszont mérhetetlen nagy gyökér vagy. Nem értem ez a sok frusztrált fasz cikk mit keres itt. Az index süllyed nem Pécs.

Eleg_Volt_a_hazaarulasbol! · http://ciganybunozes.blog.hu 2009.01.19. 09:43:21

Jo iras, tetszett. Csak kar, hogy szart sem er. Semmi nem fog valtozni attol, hogy ezeket tudjuk. Sot: az egesz orszagban nem fog semmi valtozni. Mindenki var valamire. Csak tudnam mire.

Ez mar csak egy ilyen fos orszag...

Forradalom kene, beleloni a politikusokat es a csalokat a Dunaba. Uj torvenyek es alkotmanymodositas kellene. sikassztasert, lopasert halal, ha tobb mint 100 millat lopnak. Nem egy-ket ev borton.

Viszont ez az ekf program lesz az utolso tordofes az mszp szivebe, pont a valasztasok elott.

De addig meg jo sokat fognak lopni. Csak azt sajnalom, hogy utanuk a masik lopos tolvaj hazug banda jon majd viktorkaval az elen. es folytatodik minden, ahogy volt.

Bokros for president!

balage28 2009.01.19. 09:46:50

@Caliban: Miért, egy hideg téli estén vajh melyik világvárosban korzóznak az emberek ???? Nyáron voltál már pécsen ? ha igen, akkor nem irnál ekkor baromságot...

montipájton 2009.01.19. 09:47:17

Pécs kurva király hely, a szerző meg egy elborult agyú fábrysanyi féle jobbos értelmiség, ott is vannak ilyenek, nemcsak a libsik közt. Evvan. Ha komcsizásról van szó, bármit egy másodperc alatt fel tudnak hozni érvként, eddig is tudtuk, lapozzunk.

zizzo 2009.01.19. 09:58:03

@J_comment: Anyám... Ezt nem gondolod komolyan, ugye? Az uránbányát kb kulcsra zárták, itt-ott kiöntötték betonnal oszt kész. Ne hülyéskedjünk... Tessék nézni NatGeot, Discoveryt, Spektrumot, hogy mi a világszínvonal. Az uránbánya egyik 100m nagyságrendű aknája pl körbe van kerítve, és ha bemászol játszhatsz mikor ér le a kő a kút aljára... A környék egy része kietlen pusztaság, a közeli erdő szélén pedig látszik, hogy meddig tartottak a fúrások, mert egy nyáron jól látható vonalban szárazak a fák, aztán hirtelen zölddé válnak, ajánlom mindenki figyelmébe, "csodás" jelenség.

A cikk írójának pedig grat! Pesszimista, de igaz! A témáról akár több száz oldalt is lehetne írni... Amúgy én szeretek Pécsen élni, de ilyen szempontból nekem is hányingerem van már. Sajna az olyan emberek akik tudnánk tenni valami ellen azok ki vannak szorítva, avagy meg se prbálják, mert ha nem vagy olyan mint tisztelt "politikai elit"-ünk, akkor nem maradsz életben közöttük. Az átlag ember meg csak porszem a sivatagban, próbáljon meg vki ugrálni, meglátja mire jó.
Tisztelettel! Minden jót!
ui.: Nem mellesleg lassan épül a "3D" radarunk is... ami ismét vitára adhatna okot.

2009.01.19. 09:59:12

@ TFec 2009.01.18. 23:57:26
42 mi? Liter? vagy darab? vagy mi?

Bocs, ha nem tudod mi az a 42, akkor nem vagyunk azonos kategóriában. Ne töprengj rajta, nem neked szólt az a komment.
A cikk sajnos tényleg sok igazságot tartalmaz, meg persze csúsztatásos szubjektív is. Miért is ne lenne ?

prometheus_X 2009.01.19. 10:06:16

Ez a poszt zseniális. De komolyan. Imádtam.

edison 2009.01.19. 10:20:04

@Kulics: MI AZ ÉLET ÉRTELME?
lásd:Galaxis utikalauz stopposoknak
A válsz:
42
:)
:D

Mitya Ivanov 2009.01.19. 11:29:30

ebben a posztban különben az volt a jó, hogy a város mai m,űködésének problémáit nem szedte össze senki. Nagyjából mindet tudta mindenki, de összefoglalva még nem volt. Abban viszont nem értek egyet, hogy ezt bal-jobb problémaként kéne kezelni. a Fidesz ugyanolyan balfék lenne mint most az mszp. Kicsit kívűlről azt látom, hogy Pécs megsdzokta az elmúlt rendszerben azt, hogy egyszerre tudott lenni, kultúrális központ és bányász ill. munkásváros. a város nevének említésekor mindkettőre gondolhatott mindenki, atól függően, hogy ő maga milyen szocializációjú volt. De bármely is legyen, párosult hozzá egy alélt rózsaszín ködös lelkiállapot: Pécs, csodás, bezzeg, de jó lenne ott élni, mediterrán stb. Emniatt az ottani lakosok és értelmiségiek szellemi fejlődési pályája teljesen félresiklott. Aminek következéménye majd erősítője volt a Toller jelenség. távozásával pedig borult minden.
Az egyetemről érkezett és ottmaradt értelmiségi, pedig egyszerűen nem értette a várost és képtelen innovatív szerepet betölteni. A vezetésben benne vannak, mert Pécsnek szinte csak ilyen értelmisége van, de nem integrálóak, nem lokálpatrióták, lélekben nem pécsiek. Természetesen tisztelet a kivételnek. Én is azért jöttem el, mert éreztem, hogy képtelen lennék azonosulni a várossal. A szülőhelyemmel, Veszprémmel kapcs ez máshogy van, de balfaszságban az is megérne egy posztot:)

bugajakab 2009.01.20. 07:54:37

@Mitya Ivanov:
"Abban viszont nem értek egyet, hogy ezt bal-jobb problémaként kéne kezelni. a Fidesz ugyanolyan balfék lenne mint most az mszp."

Te ez annyira gyurcsányos mintha öszödön hangzott volna el.
Kenjük be szarral a másikat is ha már egyszer elkúrtuk....
Igaz barátom?

Mitya Ivanov 2009.01.20. 09:23:34

@bugajakab:
te buga, ismerem a pécsi fideszt, ugyhogy erről ennyit. sokkal többet nem nézek ki belőle, mint most az mszp-ből.

az meg legyen a te problémád, hogy annak ellenére, hogy egy helyi jelenségről irtam, te egyből kivetíted az országra és ebből vonsz le következtetést.

bugajakab 2009.01.20. 09:34:53

@Mitya Ivanov:
Te Uljanos Én is ismerem a pécsi fideszt ezért írtam a szarral való bekenésről hogy nem kéne...

Ja a helyi jelenség hogy egyik kutya másik eb szöveg.... mindegyik szoci médium élén az ATV-vel ezt szajkózza meg hogy félni kell Zorbántól mert az maga az ördög.

Komám a pécsi fidesz tele van nagyszerű emberkékkel akik nem másik szarral való bekenésével próbálják menteni a menthetetlent, nem a mecseki erdők fakombájnozását támogatják és nem tünnek el akkor amikor az önkormányzati ülésen dönteni kellene a lokátor ügyben, nem mondanak olyat hogy az mszp bekaphattya etc..etc...

Aki ismeri a helyi közéletet az tudja miről beszélek, aki meg csak ossza az észt és fogalma sincs az itteni viszonyokról megmondja a frankót mindenki hülye rajta kívül.

Csak dialektikusan Uljanov csak dialektikusan....

Mitya Ivanov 2009.01.20. 09:56:47

@bugajakab:
mint már irtam, nem ott élek, de egy időben volt rálátasom a helyi történésekre és jobboldali szavazóként (ez én volnék, bármennyire is uljanovozol és dialektikusozol) láttam, hogy mire képes és mire nem képes a helyi fidesz. És azt is hidd el, nem én vagyok az a személy, akinek külön meg kell mutatni, hogy milyen a baloldal.
De elfogadom, biztos te ismered jobban, én annyit tudok, hogy a fidesznek egyszer trombitás zoltán volt a polgármesterjelöltje. Szerintem ez mindent elmond. Őszintén remélem, hogy azóta változott valami, és képesek egynél több kompetens személyt a város szolgálatába állítani. Hidd el nagyon örülnék neki, lásd fennt. Mert az nem kérdés, hogy megkapják a lehetőséget 2010 ben, és nem csak az országban hanem szinte mindehol. Még Pécsett is.

Kiß B. 2009.01.20. 12:07:26

Van orvosság: példát kell venni az "örök ellenféltől"!

Ha az EKF bedől (és ha ez egyáltalán nem múlt idő), azzal Pécs az egész országot alázza meg!

bugajakab 2009.01.20. 16:55:04

@Mitya Ivanov:
Bocs Mitya!

Igen trombitás meg a vidám vasárnapos társaság körülötte ez annó katasztrófa volt.
Páva Zsoltról lehet rosszakat mondani de 98-ig a város működött nagyobb eladósodás nélkül most körül lehet nézni...

A helyi fidesz számomra szimpatikus figuráiról: Hoppál Peti annó évfolyamtársam volt Kővári Janót régóta ismerem, az ÖPÉ-ből jöttekről csak jót tudok mondani a fidesznek is jót tettek szerintem és a liberális részt kiszorították.

A lokátor ügyekben támogatt(j)ák a civileket és ha nézed a pécs TV-n a közvetítéseket a megszólalásaik és kommunikációjuk sem a Nagy Csaba szinten vannak.
Összeségében én látok bennük fantáziát mert sok fiatal az élet más területén már bizonyított embert lehet találni köztük.
Na befejezem az ömlengésemet.

Szóval ez az egyformák dolog nem egészen volt korrekt a hozzászólásodban szerintem.

Higany 2009.01.21. 09:49:23

Egy kommentben olvastam valahol: EKF = ElKúrtuk Főváros.
Szeretném, ha ezeket az embereket felelősségre lehetne vonni a tetteikért és súlyos börtönéveket sózni a nyakukba, ha már kötelet nem szabad :(

Mitya Ivanov 2009.01.21. 13:40:12

@bugajakab: teljesen más valaki ellenzékben és más ha döntési pozicióba kerül. Ezt csak ugy mondom, nem akarok senkit sem bántani!
majd meglátjuk...

ColT · http://kilatas.great-site.net 2009.01.27. 13:56:36

Néhol nagyon lehordod ám a várost. Szerintem a Jókai tér kövezete jól néz ki, és a Király utcán is vannak jó dolgok. Nem feltétlenül tömeg kell oda (de szokott is az lenni, csak nyáron).
Ja és tetszik a sírkamrák üvegteteje is. Meg az Expo center is (csak hülye helyen van + tényleg felesleges). Van akinek jók ezek.

Az viszont igaz hogy ennyire hülyének ne nézzenek minket, ennyi programot, ennyi pénzből egy közepes programszervező iroda is lazán összehoz. Meg nem igaz hogy ennyire nem halad semmi. Határidő, az itt smafu bazzeg.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2009.01.27. 14:08:09

@Mitya Ivanov: Most te akkor ha elköltöznél bárhova és ott élsz fél életedben, akkor te soha nem fogsz tudni azért a helyért tenni?

Én 8 éve élek itt és szeretek itt lakni. Ahhoz a koszfészekhez képest ahonnan jöttem, ez a Kánaán.

Mitya Ivanov 2009.01.29. 09:20:42

nem nagyon értem a kérdést.
hza megfelel a reakcióm: nekem az a kánaán, ahol születtem és ahova visszajöttem. És ez nem Pécs.

Apricot 2009.01.31. 00:20:31

Jó kis cikkecske. Le a kalappal! A fővárosben élek már egy jó ideje, de büszke pécsi vagyok. Illetve, sajnos nem mindig büszke... ha kollégáim olvasnak vmit az EKF-ről, rögtön átküldik lesajnáló kommentárokkal körítve. Dühít a helyzet, tehetetlennek érzem magam. Gondolom sok pécsi így van ezzel. Nem szeretem a pesszimista -magyaros- hozzáállást dolgokhoz, de lassan hatalmába kerít a feeling. Pl.: ha hazamegyek, bizony elfog a letargia... szemétkupacok a Barbakán töredezett deszkahídjai mellett, égig érő gaz a komcsi sky-scraper (alias 25emeletes ház)körül...és ezek csak apróságok. Nem hallani semmi EKF programról, amire felcsillanna a szemem (nem is beszélve egy átlag külföldiről, aki azért egy "Vihar a biliben" című produkcióért -bélyeggyűjtők talija, vagy mi? zum Beispiel... nem fog elvergődni a 6-os autóúton Fünfkirchenbe, mert ugye repülő nem jár, autópálya-kezdemény omladozik, nincs elég szálló, ahol párnára hajtsa a fejecskéjét etc etc) Tovább is van, mondjam még? Vagy énekeljek? "Debrecenbe kéne menni..." - de ahhoz már késő.
Sztem mára elég ennyi.

patens 2009.02.14. 18:22:56

Minden városnak szarházi politikusai vannak, ez alól Pécs sem kivétel. De ez már sok! Mit tehetnének a lakosok? Mibe van beleszólásuk? Semmit és semmibe ahogy máshol is. Az egyetemet fikázod? Nem tudom miért van az az érzésem mikor ott járok, hogy több a külföldi diák mint a magyar?(orvosin)
-Biztos nagyon silány az oktatás.
Azon kívül te kutatócsoporttal járod kővágószőlőst vagy mi, hogy ennyire tudod milyen sugárzás van ott?
Ez az írás is csak egy kis valóságmagot tartalmazó nagy handabanda. Leírhatod magad ha ennyi telik a tudásodból! Te sem vagy különb, mint a pojáca politikusaink!
Köszi!
süti beállítások módosítása